La sensibilitat dels receptors, per Luís del Molino (EA3OG)

Volia parlar d’un altra tòpic de la Radioafició, d’un tema que és molt conflictiu i mal entès. Es tracta del element fonamental que fa que una estació d’aficionat sigui millor que una altra.

¿Quin és el consell principal que donaries a l’hora d’escollir els elements d’una estació de radioaficionat?

Quasi tots els principiants comencen per escollit un bon transceptor i la majoria es gasten quasi tota la pasta de que disposen en un bon equip transceptor, el més car que puguin pagar. Desgraciadament aquest és un punt de vista equivocat. El transceptor que tingui la millor recepció, el més sensible, no serveix de res per sentir més en tota l’ona curta o HF.

¿Com es possible això?¿No serveix de res tenir un receptor molt sensible?

No, us puc assegurar que el nombre d’estacions que se senten no depèn de la sensibilitat del receptor , sinó principalment de l’antena.

¿Per què no serveix de res la millor sensibilitat d’un receptor?

Perquè el límit del que podem sentir el fixa el soroll exterior captat per la antena si només es un dipol. Aquest soroll, en quasi tota l’ona curta, per sota dels 30 MHz, el soroll exterior captat per un dipol es molt més fort que la sensibilitat de tots els receptors comercials actuals, tant els bons com els dolents. Això vol dir que sentiràs les mateixes estacions amb un receptor sensible que amb un de dolent. Actualment tots els receptor sense excepció són més sensibles del que és necessari per rebre qualsevol estació amb una antena dipol.

Això passa perquè la qualitat del senyal que rebem, que ve donada per la relació senyal/soroll, no depèn en ona curta del receptor, sinó de l’antena.

¿Doncs així en què ens hem de gastar els diners?

Ens hem de gastar la pasta en una bona antena directiva. La avantatja d’una antena directiva és definitiva, perquè amb la seva directivitat ens pot estalviar soroll procedent de moltes direccions, al mateix temps que ens reforça el senyal a la que la tenim dirigida amb el seu guany.

Si el soroll ve de totes direccions, sentirem menys soroll procedent dels costats i del darrera de la antena i ens baixarà el soroll captat gràcies a la seva directivitat. I això ens permetrà rebre moltes més estacions i més dèbils que abans no se sentien sense una antena directiva.

També si la posem ben alta, podrem aconseguir que rebi per un angle de radiació molt baix estacions molt llunyanes i ens estalviarem el soroll que arribi per angles més alts . Són dos elements. La directivitat i l’altura de la antena, que ens permetran rebre més senyals.

Així doncs, gastem tota la pasta que puguem en la antena i deixem el que quedi per comprar un transceptor, just el contrari del que fa tothom, encara que ho digui jo aquí. Em conformaria amb que només algun nouvingut a la radioafició no cometés el mateix error que tothom.

(Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)