La sensibilitat dels receptors de VHF+UHF, per Luís del Molino (EA3OG)

Hem parlat ja que la sensibilitat dels receptors de HF no té cap relació amb la qualitat de la recepció d’un receptor, sinó que depèn molt més de l’antena que utilitza.

Però suposo que en VHF, on el soroll exterior es molt més baix, la sensibilitat d’un receptor si deu ser important.

Sí, la sensibilitat d’un receptor en VHF+ es mesura per la Xifra de Soroll, que bé representada per les sigles NF de l’anglès Noise Figure en dB. Un bon receptor ha de tenir una xifra de soroll que no sigui gaire més gran de 10 dB de Xifra de Soroll.

Això vol dir que confirmes a VHF val la pena gastar-se els diners en comprar el receptor que tingui la xifra de soroll més baixa?

No t’ho creguis massa tampoc. Es cert que un receptor més sensible que un altra rebrà una mica més en VHF en UHF amb les mateixes antenes i línies de baixada, però desgraciadament, aquí també hem de tenir en compte altres factors molt importants en una instal·lació, com per exemple les pèrdues en la línia de baixada.

¿Per què les pèrdues en la línia són tant importants en una estació de VHF?

Perquè les pèrdues en dB del coaxial se sumen directament a la xifra de soroll d’un bon receptor i , si les pèrdues son molt elevades, perquè el coaxial es molt llarg o és molt dolent, això ja no ho pot arreglar el millor receptor del món.

Una altra vegada en hem gastat tota la pasta en el millor receptor que podem pagar i resulta que no serveix de res perquè tenim un sistema antena més línia de transmissió dolent.

¿Podem fer alguna cosa per millorar la qualitat de la nostra estació en VHF si tenim la línia de baixada molt llarga i dolenta?

Sí, podem col·locar un bon preamplificador a dalt de l’antena, el més a prop possible de l’antena. Aquest preamplificador farà meravelles en la qüestió de la sensibilitat del nostre sistema,perquè amb el seu guany compensarà les pèrdues a la línia de transmissió.

Pots donar-nos algunes xifres de la millora que representa en una estació col·locar un preamplificador a dalt de l’antena?

Donem alguns números: si tenim un receptor amb una xifra de soroll de 10 dB (molt bo) i una línia de baixada de 6 dB de pèrdues, donen una xifra total de soroll de 10+6 = 16 dB.

En canvi si posem un preamplificador de 20 dB a l’antena amb una xifra de soroll de 1 dB, el que se li suma a aquest soroll de 1 dB es només els 16 dB d’abans dividits per 100. Un total de 1,16 dB.

Hem passat dels 13 dB de soroll a només 1,16 soroll. La millora es increïble. Oi que valia la pena la col·locació d’un preamplificador?

(Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)