Tòpics de la radioafició. Verticals: Amb o sense radials?, per Luís del Molino (EA3OG)

S'han de col·locar radials sota una antena vertical? Enterrats o elevats? Quants radials fan falta? De quin tipus han de ser?

Quina és la gran avantatge de les antenes verticals? Un baix angle de radiació en emissió per a les verticals molt fàcil d'aconseguir. En antenes directives horitzontals un angle baix de radiació adequat pel DX solament s'aconsegueix instal·lant-los a suficient altura. Prohibitiva per a 40 i 80 metres.

¿Quines pegues tenen? No hi ha comparació possible en recepció per culpa de l'omnidireccionalitat d'una vertical. El soroll captat és excessiu.

Hi han males raons per instal·lar verticals?

Primera mala raó: molts anuncis d'antenes verticals a les revistes americanes. Ens falta l'altra meitat de l'antena.

Segona mala raó: La falta d'espai que ens fa somiar amb poder col·locar una antena vertical en un espai reduït.

Fa falta una bona toma de terra? No en tenim prou amb una bona pica clavada al terreny?

Fa falta que tinguem una bona terra sedimentària i poc rocosa. Aquí, al nostre país, tot és roca. Necessitem com a mínim quatre piques de 2,5 m per reduir la resistència a terra.

Quines són les bones raons per col·locar una vertical? Les bones raons són bons terrenys, principalment terrenys d’al·luvió sedimentaris i llavors podem posar una vertical amb radials.

Radials enterrats. Nus o recoberts? Una mica de tot.

Pocs o molts radials? Llegim l'article “An experimental Look at Ground Systems for HF Verticals” (Un cop d'ull experimental als sistemes de terres per a Verticals d'HF) de Rudy Severns, N6FL, publicat en el QST de març de 2010, a la pàgina 30.

Profundament enterrats o el menys possible? Llegim a l'article titulat: “The Ground-Image Vertical Antenna” (La imatge al terra de l'antena vertical) escrit per Jerry Sevick, W2FMI, i publicat en el QST de julio de 1971. Quan més enterrats, molt pitjor.

Radials enterrats o elevats? Llegim també l'article “An experimental Look at Ground Systems for HF Verticals” (Un cop d'ull experimental als sistemes de terres per a Verticals d'HF) de Rudy Severns, N6FL, publicat en el QST de març de 2010, a la pàgina 30.

Ressonants en ¼ d'ona o no ressonants? Més curts o molt llargs? Ressonants en el cas d'elevats, no ressonants i més aviat curts en els enterrats

Conclusió: Utilitzem verticals amb bones raons e instal·lacions adequades. Són les antenes preferides per a les bandes més baixes 80 y 160 metres.

(Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)