La necessitat d’emprar un “balun”, per Luís del Molino (EA3OG)

Per què es imprescindible col·locar sempre un balun al punt de connexió de qualsevol tipus d’antena?

Sempre que utilitzem un cable coaxial per alimentar qualsevol antena es imprescindible col·locar un balun al punt de connexió, per evitar que es produeixin corrents paràsites de RF independents per l’exterior de la malla del cable coaxial.

¿Com és que es produeixen aquestes corrents per l’exterior d ’un cable coaxial?

Perquè els dos corrents d’anada i tornada, en tot circuit elèctric, són iguals i oposats, i les que alimenten una antena són els dos que passen pel viu i per l’interior de la malla del coaxial.

Però la part exterior de la malla pot portar un corrent de RF independent i comportar-se tota sola com una antena independent de fil llarg que ens ho pertorba tot.

¿Quins efectes produeix aquest corrent paràsit de la malla en la transmissió?

Aquesta corrent de RF circularà per la nostre estació i farà, per exemple, que el micròfon ens cremi els bigotis, que distorsioni la nostre emissió i es generin interferències en amplificadors propers.

El balun col·locat al punt de connexió de la antena elimina aquest corrent paràsit.

Suposo que no cal col·locar-lo en les antenes verticals que són asimètriques.

Doncs s’ha de col·locar també en les antenes verticals, perquè el problema no està en la simetria o no simetria de l’antena, sinó en la asimetria del cable coaxial.

El problema en una vertical és el mateix que en un dipol o en una antena Windom o G5RV.

Explica’ns ara quants tipus de baluns hi han:

En tenim dos: El més clàssic es el balun de tensió, fet amb tres debanats iguals, dels quals el del centre es sensible a la diferencia de corrents de cada branca i crea una tensió que iguala els corrents en els dos debanats exteriors i, en conseqüència, cancel·la el corrent paràsit exterior.

El segons tipus més modern es el balun de corrent, fet amb un tros de cable coaxial amb moltes anelles de ferrita a sobre, que dificulten la circulació d’aquest corrent paràsit. També aquest balun se’n diu UnUn com a contracció de les paraules angleses Unbalance-Unbalance

¿Quines avantatges té cadascú dels baluns?

El balun de tensió amb els tres debanats té l’avantatge que uneix els dos costats de la antena i evita la possible acumulació de estàtica en el viu, estàtica que podria fer mal bé la etapa d’entrada d’un receptor en recepció.

A més, moltes vegades s’utilitza també com a transformador d’impedàncies 4:1 o 9:1 per adaptar millor la impedància de antenes que la tenen més elevada als 50 ohms del cable coaxial. Ja hem explicat altres vegades que es molt important aquesta bona adaptació per a evitar la presència d’ones estacionaries.

¿On s’utilitza doncs l’ UnUn d’anells de ferrita sobre el coaxial?

Es millor fer-lo servir a baix, a la estació, a la sortida del transmissor, per evitar que el cable coaxial i la antena dipol funcionin com antena vertical, captan tot els sorolls de commutació dels voltants.

(Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)