Antenes per satèl·lit: polarització circular, per Lluís del Molino (EA3OG)

Lluís, ens pots explicar perquè es recomanen les antenes amb polarització circular per rebre satèl·lits?
Els operadors de satèl·lits Cubesats recomanen utilitzar antenes  de polarització circular per escoltar els satèl·lits, encara que això no es indispensable, perquè també es poden rebre amb antenes lineals, encara que amb una mica més de fàding o esvaïment.

Però,  què es la polarització d’una ona de ràdio?
La radiació amb polarització lineal vertical u horitzontal de l’ona depèn de la col·locació horitzontal o vertical dels elements radiant d’una antena. Si la antena del satèl·lit i la del receptor a Terra estan perpendiculars, es a dir, no estan paral·leles, dino creuades,  la recepció queda molt atenuada.  I si el satèl·lit gira sobre ell mateix, això passa contínuament molt sovint i es perd parcialment la recepció completament moltes vegades. 

Evidentment això es un problema i hi ha d’haver una solució millor.
Si que la tenim. Aquesta solució seria que el satèl·lit emeti amb polarització circular, una polarització que gira a la mateixa freqüència de transmissió del satèl·lit i nosaltres l’escoltem també amb una antena de polarització circular.

Així doncs confirmes que els satèl·lits porten antenes de polarització circular.
No gaires. La major part porten només dipols normals, però com els satèl·lits LEO giren sobre si mateixos per estabilitzar la seva posició que s’anomena “actitud”.  Llavors, encara que tinguin un dipol lineal com antena, en girar sobre sí mateixos, produeixen  una mena de polarització giratòria circular lenta que s’assembla molt a la autèntica polarització circular. La solució més pràctica es utilitzar sempre per rebre’ls antenes de polarització circular que són menys sensibles al canvis de polarització si encertem el sentit de gir de la polarització circular.

Com són les antenes de polarització circular?
Normalment la polarització circular s’aconsegueix molt fàcilment amb dues antenes Yagi posades perpendicularment l’una de l’altre en la mateixa biga de suport. Podríem dir que comencem per tenir les dues polaritzacions, la vertical i l’horitzontal, en una mateixa biga de suport. Llavors, les connectem d’una forma especial que intentaré explicar. Suposem que la nostre transmissió arriba primer a la Yagi en posició vertical. Després afegim un tram d’un quart d’ona desfasador al cable i ara el connectem a la Yagi horitzontal. Amb això aconseguim que l’ona inicialment vertical, un quart de cicle més tard giri cap a la dreta i es posi horitzontal  i comenci a girar. I mig cicle més tard continua girant.  I ja està. Ja veus que es molt senzill.
En recepció tot funciona tot exactament igual però a l’inrevés.  Ja tenim polarització circular i escoltarem els satèl·lits Cubesats molt millor.

(Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)