RNE

Altraradio.cat  

 CONVOCATÒRIA CONCURS DE MICRORELATS CAS TIC 2012 


1 Convocatòria:
Cas TIC 2012 és un concurs de microrelats d’intriga relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), convocat pel programa L’altra ràdio (altraradio.cat) de Ràdio 4, el Departament d’Ensenyament  i La Mandarina de Newton (lamandarinadenewton.com). La iniciativa es fa conjuntament amb el professor de ciències i escriptor de literatura d’intriga Jordi de Manuel, qui darrerament ha publicat La mort del corredor de fons (2012).

Els objectius del Concurs Cas TIC 2012 són: fomentar l'escriptura i la creació literària; promoure l'ús d’Internet i les TIC entre la ciutadania i els centres docents de Catalunya; estimular la creació artística i crítica del llenguatge i  incentivar la creació radiofònica, amb la producció de breus dramàtics resultat de l’adaptació de les obres guanyadors del concurs.
2 Participants
Poden participar-hi grups d'estudiants de centres d’educació primària i d’educació secundària de Catalunya, així com tota la ciutadania a partir de 16 anys, de forma individual o en grup.
3 Treballs
Les obres han de ser un relat breu d’intriga en llengua catalana que presenti una trama argumental en la qual intervingui algun aparell o ús relacionat amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). 

Els microrelats han de tenir una extensió màxima de 800 paraules (un text de dues pàgines a doble espai en format de lletra Arial 12).

A la primera plana de cada obra ha de constar el títol, el nom i cognom de l’autor (o autors), la seva adreça electrònica i un telèfon de contacte.

Les obres que participin a les categories Educació Primàmia cicle superior i Educació Secundària Obligatòria, a més, han de fer constar el nom del professor responsable, el nivell escolar i el nom del centre educatiu.

4 Categories
S’estableixen tres categories:


5 Premis6 Difusió

Una selecció de les obres presentades es publicarà al web de L’altra ràdio i al bloc de Co-Creating Cultures de La Mandarina de Newton. Les obres guanyadores de cada categoria es versionaran en format radiofònic i seran emeses dins d’una edició de L’altra ràdio del mes de juny de 2012. En aquest programa també s’inclourà la versió radiofònica del microrelat especial escrit per  en Jordi de Manuel.

Posteriorment al concurs, amb les obres guanyadores el bloc de Co-Creating Cultures (http://co-creating-cultures.com) de  La Mandarina de Newton farà diverses propostes de co-creació obertes de nanorelats a través de les xarxes socials a tots els internautes.

7 Termini i lloc de presentació
Les obres participants s’han d’enviar abans del dissabte 12 maig de 2012

Cada obra s’ha d’enviar per separat, en un fitxer de text adjunt a un correu electrònic, a l’adreça:  castic2012@gmail.com

8 Procés de Selecció
Per a la selecció dels treballs finalistes i guanyadors es valorarà la qualitat literària del treball. El tractament estètic i artístic. La creativitat. La correcta utilització del llenguatge. Així com la relació de la trama amb algun aparell o ús relacionat amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
9 Veredicte
Els guanyadors de cada categoria es donaran a conèixer el divendres 1 de juny dins de l’edició de L’altra ràdio, de Ràdio 4.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.
Tots els participants que enviïn el seu microrelat accepten les bases del concurs Cas TIC 2012 i els seus organitzadors es comprometren a fer-ne un ús no lucratiu.

10 Jurat
Estarà integrat per:


11 Co-creació
Posteriorment al concurs, amb les obres guanyadores el web La Mandarina de Newton farà diverses propostes de co-creació obertes a tots els internautes. Durant el mes de juny, cada setmana es proposarà la co-creació d’una nova història a partir de la primera frase dels tres relats guanyadors (un per cada categoria) i del relat especial escrit per en Jordi de Manuel. La iniciativa anomenada “Continuarà…” proposarà als participants continuar la història encetada a partir d’aquesta primera frase afegint-ne de noves. Aquesta co-creació és durà a terme de forma paral·lela al bloc de Co-Creating Cultures, al Facebook de Co-Creating Cultures i al Twitter @cocreatingcult. El resultat seran nous “nanorelats” (relats més curts encara) inspirats pels inicis de les històries guanyadores i construïts a partir de la participació de diverses persones. Fer evolucionar la història paral·lelament a través de diferents plataformes ens donarà una varietat d’històries molt rica i interessant.Organitza:
Altraradio.cat   Generalitat de Catalunya  La mandarina de NewtonCol·laboren:

Jordi de Manuel. Professor de ciències i escriptor de literatura d’intriga. Autor, entre altres obres, de: Tres somnis blaus (2000), Cels taronges (2001), Cabells porpres (2003), L'olor de la pluja (2006), El raptor de gnoms (2007), Mans lliures (2009) i La mort del corredor de fons (2012).

L’altra ràdio (www.altraradio.cat), de Ràdio 4. Magazín de la cultura audiovisual, dirigit i presentat per Cinto Niqui, que en aquesta temporada ha superat les 2000 edicions i els 32 anys en antena. S’emet cada divendres de 21:05 a 22 hores i els diumenges a les 24 hores (dilluns a les 00 hores).

La Mandarina de Newton (www.lamandarinadenewton.com). Empresa que treballa en l’àmbit de la innovació i el canvi cultural. Combina ciència, tecnologia, art, disseny i d’altres disciplines, per tal de crear processos educatius, exposicions, espectacles, activitats, esdeveniments,i productes que animin a diferents públics a ser curiosos, innovadors i participatius. La seva fundadora és la física i ballarina Irene Lapuente.

oxx digital     RNE   HP