Compte amb Murphy per Lluís del Molino EA3OG


Lluís,  m’has dit feia un moment que aquesta nit ens volies parlar de Murphy, l’autor d’aquella llei que diu que “si hi ha alguna probabilitat de que alguna cosa vagi malament, tard o d’hora es produirà el problema i s’espatllarà tot”.

Efectivament. He descobert una combinació de factors negatius molt perillosos, molt pitjors que el més dolent dels virus, i  que poden espatllar els nostres equips transceptors molt fàcilment sense que ens adonem. Penso que molts equips poden haver palmat ja misteriosament , sense que el operador radioaficionat se’n hagi adonat del problema.

I quins són aquests virus tant destructius que poden afectar els nostres equips de radio?

Aquests virus són nada més i nada menys que una corrent alterna paràsita que circula inesperadament entre una font d’alimentació de 12 V i un equip transceptor, i que afecta especialment a tots els transceptors que necessiten una font d’alimentació de 12 V independent externa, i pot passar encara que estiguin apagats completament tots dos.

Com pot ser que si dos equips estan apagats puguin sofrir un problema elèctric?

Per que les fonts d’alimentació i els equips transceptors porten condensadors de desacoblament als cables d’entrada que permeten el pas del corrent altern. A tots ens ha passat alguna vegada que hem anat a connectar l’antena de TV al televisor i ens hem picat una mica quan tenim el cable d’antena en una mà i amb l’altre mà toquem el connector de la TV.

I com s’aplica això a la connexió d’un transceptor amb la font d’alimentació?

 La situació perillosa es produeix quan el transceptor té una bona pressa de terra i la font d’alimentació de 12 V no la té. Es a dir, no té el tercer fil de protecció en el cable de connexió al corrent elèctric. Llavors la font d’alimentació queda a un potencial altern entremig del 0 i dels 230 V, o sigui a uns 110 V flotants, que poden danyar el transceptor si connectem primer el cable vermell del positiu, abans de connectar el cable de massa normalment de color negre.

¿Què es el que passa llavors si connectem primer el cable vermell?

Que pel cable positiu passa en aquest moment una descàrrega del corrent altern que fa mal bé el diode protector d’inversió que porten alguns equips per protegir-los de connectar els cables d’alimentació a l’inrevés. I també poden cascar els transistors dels amplificadors finals si són bipolars, encara que els actuals transistors MOSFETS i els mòduls LDMOS no sofreixen igual.

¿Com ho hem de fer llavors per a que no passi mai res?

Tots  dos elements, transceptor i font, han de tenir una massa comuna i, per a més seguretat, mai hem de connectar el cable vermell positiu primer, abans que el cable negre negatiu a la font d’alimentació de 12 V. Aquests dos detalls ens protegiran de Murphy i la seva mala llet.

 (Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)