La revolució SDR I, Els aparells SDR, per Luís del Molino (EA3OG)

Lluís explica’ns què vols dir amb això de que el SDR, són tota una revolució en el món de la radio i de la recepció. Primer de tot

¿què vol dir exactament receptors SDR?

SDR vol dir “receptors dissenyats per software”, del anglès Software Defined Radios, i tot això en realitat vol dir que la onada digital ha arribat finalment al món de la ràdio per muntar tota una revolució. Es la revolució digital. Las ràdios SDR funcionen gràcies a programes d’ordinador molt sofisticats, funcionen controlades per software, combinades amb els ordinadors.

¿I per què dius que és tota una revolució?

Perquè les millores que aporta la digitalització acaben tot just de començar i ja superen molt tot el que es podia fer amb els equips clàssics analògics. Per exemple, si recordes que vam dir en una emissió anterior de l’Altra Radio que a principal característica més valorada d’un receptor d’ona curta no era la seva sensibilitat sinó que era el marge dinàmic, ara amb els SDR s’estan aconseguint receptors amb “Marges Dinàmics” superiors a tot el que es podia aconseguir amb els analògics.

No estaria de més que repasséssim què vol dir tot això d’un gran Marge Dinàmic.

Un Marge Dinàmic molt elevat vol dir que el receptor ens permeti sentir senals molt dèbils al costat de senyals molt forts, sense que els senyals dèbils quedin afectats. Això es molt difícil d’aconseguir amb equips analògics.  En canvi, en els equips digitals SDR, es una qüestió només del número de bits. I ja s’estan assolint  xifres que superen tot el imaginable.

Pots posar un exemple del que representen aquests bits o es massa complicat?

Es relativament fàcil d’explicar. Tot depèn de la targeta digitalitzadora. Si tu tens només 8 bits per convertir un senyal analògic en binaria (0 i 1), disposes de 2 elevat a 8 nivells numèrics Axó són 256 nivells.  Es molt poc. El senyal més dèbil podrà tenir el nivell1 i el més fort el nivell 256. Aplicant logaritmes decimals i multiplicant per 20, obtenim el equivalent en decibels, representa un marge dinàmic de 48 dB. Una porqueria. Qualsevol equip analògic el supera.

¿Podem millorar aquest marge amb targetes digitalitzadores més potents?

Si, efectivament. Si tenim una targeta digitalitzadora de 16 bits, disposarem de 2 elevat a 16 nivells, és a dir, 65.536 nivells que equivalen a una diferencia de senyals de 96 dB. Això ja és més del que poden suportar la majoria dels equips analògics més cars. I encara es pot superar.

Com s’han pogut superar? S’ha pogut augmentar encara més el número de bits?

Doncs finalment han arribat al mercat comercial, a preus assequibles, xips que ja existien en el món militar,però que estaven a preus prohibitius pels usuaris normals. Ara mateix ha sortit al mercat un nou equip de radioaficionats, el FlexRadio 6500, que porta un xip digitalitzador de 24 bits i que, per tant, es capaç de donar 16.777.216 nivells, i amb el que es pot digitalitzar quasi tot el espectre de ràdio d’ona curta amb un marge dinàmic de 144 dB.
No deu ser pas gens barat aquest equip
Efectivament, però ja explicarem en programes successius que hi ha al mercat solucions molt barates i també baratíssimes, a l’abast de tothom, que donen prestacions molt bones ja.
(Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)