La recepció diversificada amb l’Anan 100D, per Lluís del Molino EA3 OG

He aconseguit instal·lar-me dues antenes de polarització diferent per comprovar com funciona la recepció diversificada amb l’equip SDR model ANAN-100D, fabricat per Apache-Labs  e importat per Astro Radio, i que disposa de dos receptors idèntics, amb dos conversors analògics/digitals iguals, que es connecten a dues antenes de polarització diferent.

Quines dues antenes tens instal·lades per fer aquestes proves de recepció diversificada?


L’antena principal de la meva estació és una vertical GAP TITAN multibanda que NO es una vertical típica, perquè realment es un dipol vertical multibanda, en el que les ressonàncies en totes les freqüències s’aconsegueixen amb uns “stubs” o pals paral·lels al radiant principal. Funciona molt bé en totes les bandes de radioaficionat d’ona curta excepte els 160 metres: té els 80-40-30-20 metres etc...  Aquesta podem dir que és una antena de polarització vertical.

I quina es l’altra antena amb polarització horitzontal que has instal·lat?

L’altra antena que vaig mirar d’instal·lar consisteix en una EndFed de 10 metres de cable (ressonant en mitja ona en 20 m), alimentada per un extrem en tensió, amb un adaptador de cable coaxial curtcircuitat de ¼ d’ona elèctrica per 20 metres i d’una longitud de 3,30 metres.  La toma es fa a 30 cm del final. La tinc col·locada horitzontal a un parell de metres del terrat.

Ja tenim dues antenes.  Ara cóm s’ho fa l’equip ANAN-100D per fer la recepció diversificada?

Té dues modalitats: una per la recepció additiva i una altre per la recepció sostractiva. Per fer la recepció additiva, actives el segon receptor i, polsant un requadre SD titulat “Stereo Diversity”, es col·loquen els dos receptors exactament a la mateixa freqüència i modalitat. Un dels receptors s’envia a l’altaveu o auricular esquerre i l’altre al auricular dret. Quan varia la polarització del senyal, veus com la audició es desplaça d’una orella a l’altra, mantenint la recepció, donant-li una espectacular dimensió 3D espacial molt bonica.

I cóm es fa la recepció diversificada sostractiva?

Per la recepció sostractiva, la que permet eliminar interferències locals, disposa d’un altra requadre anomenat “Diversity” que obra un diagrama amb un cercle controlador de fases, amb el que pots moure el cursor per trobar la combinació de fases i d’amplituds que més atenua un senyal interferent local. Els resultats  són espectaculars, perquè permet atenuar fins a 30-35 dBs el senyal que interfereix la teva recepció, i escoltar el senyal desitjat molt més còmodament. He quedat molt impressionat per  les dues funcions de la recepció diversificada, encara que no he pogut comprovar la addició amb dues antenes iguals perquè no les tinc.

I només es pot fer la “recepció diversificada” amb l’ANAN-100D?

Que jo sàpiga, només hi ha un altre equip SDR que permet rebre la recepció diversificada i és el Flex-6700 de FlexRadio, però  fins ara només fa la combinació additiva, encara que  desgraciadament no l’he pogut comprovar.

(Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)