“La conductivitat del terra sota l’antena horitzontal”, per L.del Molino.

Lluís, no em parlat mai de la importància de la conductivitat del terra sota una antena: ¿es molt important que l’antena la col·loquem en un lloc que tingui un terra molt bon conductor sota l’antena?

Sí  i no. La resposta depèn de quina mena sigui la antena que volem posar. Més concretament, si l’antena que volem posar es de polarització horitzontal  o si es de polarització vertical, perquè la qüestió varia i molt. Per l’horitzontal es poc important i per la vertical ho es molt. També tenim que distingir entre el terra sota l’antena i el terra llunyà.

Doncs comencem per les horitzontals ¿com els hi afecta la conductivitat del terra?

D’entrada hem de dir que hem de distingir també entre una antena simple com un dipol o una antena directiva, com per exemple una Yagi, per que també la qüestió varia molt. Al dipol li afecta més el terra, però en canvi, a la Yagi no li afecta quasi res.

Comencem per la més senzilla, el dipol. ¿Què li passa al dipol?

En general les antenes horitzontals simples es veuen poc afectades en la seva radiació cap l’horitzó, per treballar el que en diem DX, perquè la seva reflexió al terra es produeix igual, sigui dolenta o bona la conductivitat del terra. La diferència entre un terra molt bon conductor i un de molt dolent pot arribar a ser només fins 1 dB.

I si l’antena es una Yagi?


El guany de l’antena encara es veu molt menys afectat, perquè una antena Yagi enfoca ja la seva raciació molt cap a l’horitzó i no s’ajuda gaire de la reflexió al terra llunyà. Pràcticament no varia gaire la seva radiació per l’efecte del terra. Només s’afecta principalment per l’altura de l’antena sobre el terra.

Es el mateix el terra sota l’antena que el terra llunyà?

No. El terra sota l’antena horitzontal no té cap importància, excepte en  les comunicacions per sistema NVIS que vol dir Near Vertical Incidence Skywave, el que vol dir comunicacions molt verticals per arribar a zones  properes en un radi entre 100 i 500 km. Quan els senyals s’envien molt cap al zenit, per a que la reflexió a la ionosfera sigui molt vertical i es pugui comunicar molt a prop, doncs la diferència es més gran, però no arriba a ser mes gran de 2 dB quan  el terra es molt bon conductor

(Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)