“La conductivitat del terra sota una antena vertical”, per L.del Molino

Lluís, ens vas parlar l’altre dia de la poca importància de la conductivitat del terra per a les antenes horitzontals, però vas dir que el terra sí és molt important per a les antenes de polarització vertical. Com es això?

A diferència de les antenes horitzontals que no s’afecten gaire pel terra, en canvi per a les antenes de polarització vertical, sí que té molta importància la conductivitat del terra. Aquí si que hi trobem grans diferències de rendiment.

També hem de distingir aquí el terra llunyà del terra sota l’antena?


Efectivament, encara que el terra sota l’antena només és molt important per als monopols d’un quart d’ona, que només són la meitat d’un dipol vertical. En ells la conductivitat determina l’eficiència de l’antena. En canvi, no té cap importància el terra sota l’antena per a les antenes que són tot un dipol vertical, com les antenes Ground Plane i les antenes amb radials ja siguin elevats o enterrats.

Com n’és d’important la conductivitat del terra en el cas dels monopols?


Ho és tot. Si el terra és un conductor dolent, la imatge que tindrem serà dolenta i perdrem eficiència. Si el terra és bon conductor, haurem de clavar moltes piques al terra per aconseguir una resistència de pèrdues baixa, perquè sinó ho perdríem tot a la toma de terra.  Per tant, no és gens interessant posar una vertical tipus monopol a dalt d’una muntanya perquè el terra sempre es d’alguna mena de roca mal conductora.

Per tant, val la pena posar molts radials al terra per a millorar la conductivitat?


Sí, efectivament, però no té cap avantatge posar-los enterrats, perquè dona molta feina i no surt a compte. Es molt millor posar-los sobre el terra i, si pot ser, com a mínim a 15 centímetres. En aquests casos, el número de radials més interessant es el de 16 radials, perquè no surt a compte posar-ne 32 ni 64 radials.
El radials enterrats d’1/8 d’ona, sobre el terra d’1/6 d’ona i els elevats d’¼ d’ona. Però no cal gastar massa calés, perquè pels elevats en tenim prou amb quatre radials oposats per banda, per a obtenir un rendiment similar a una vertical amb 32 radials enterrats.
I que passa amb ell terra ben llunyà?

 Un terra bon conductor, com per exemple la vorera del mar, es el millor amplificador que podem tenir per a una vertical. Per exemple, l’aigua de mar fa meravelles. En canvi, a la ciutat, es considera que un entorn urbà es un reflector molt dolent.

(Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)