Particularitats dels receptors de TV via satèl·lit i digital terrestre (TDT)

El mercat mundial de receptors s’ha inundat amb productes gairebé tots provinents de Taiwan, Corea ,Xina , Tailàndia i alguns de països est europeus.

L’oferta és molt gran i ara mateix començaran a sortir aparells preparats per rebre alta definició en la versió satel·lital, la versió terrestre, que ja està provant la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), és cara i es farà esperar una mica.

Realment els terminals, poden interconnectar-se a interfícies analògiques i digitals i disposen de funcionalitats fins fa poc reservades als equips professionals.

En comentarem algunes, de les que creiem mes destacades:

Nombre de canals: Paràmetre important si volem treballar en un sistema multisatel·lit, doncs un valor inferior a 4000 esdevé molt baix i alguns fabricants, posen el llistó de 8000 canals.

Aquest paràmetre pot ser infinit, si el receptor es recolza en un sistema informàtic que gestiona la funcionalitat.

Disc Dur incorporat: Aquesta funcionalitat, que encareix bastant l’equip, s’ha reconsiderat per part d’alguns fabricants, en el fet de produir uns terminals que anomenen “PVR” Personal Video Recorder, que incorporen sortides del tipus USB, amb la finalitat de direccionar el flux de dades que intentem gravar a l’exterior, i així el client a voluntat pot connectar-hi un disc dur exterior, o llapis USB a voluntat. Moltes vegades els equips elaboren fitxers d’extensió no estàndard, cal desprès reconvertir-los si els volen monitoritzar mitjançant l’ordinador o d’altres sistemes multimèdia, actualment algunes marques, ja comercialitzen terminals amb sortida DVX estàndard.

MHP (Multimedia Home Platform): Aquest suport de teletext intel·ligent que semblava que s’incorporaria en els receptors TDT, darrerament ja ha quedat molt devaluat pels fabricants i més endavant l’evolució de les emissions en TDT ja ens diran si aquest estàndard serà el més homologable.

Blind Scan o Power Scan: Els receptors de satèl·lit per escannejar l’espectre de cada satèl·lit disposen d’un llistat, editat pel fabricant i reeditat manualment o en forma de fitxer pel client, que registra tots els serveis i múltiplex del satèl·lit. En aquest llistat es recull la freqüència, l’amplada de flux, la polarització i fins i tot el FEC o correcció d’error que el radiodifusor contempla. Els serveis satèl·litals són molt nombrosos i varien sovint, per tant, aquest llistat esdevé aviat obsolet. S’imposa que els equips puguin escannejar, de forma automàtica i configurar el llistat automàticament, sense necessitat de consultar llistats i fer les recerques manualment. Aquesta possibilitat s’agraeix sobretot en satèl·lits especialitzats en enllaços SNG de curta durada o fluxos temporals, no identificats en els llistats.

Connexions i ports d’entrada/sortida que cal avaluar a l’hora de la compra:

Sortida S-Video.

Sortides HDMI per a senyals digitals, sobretot en receptors per HDTV (Homecast 5101/Pace DS810/ Mvision).

Sortida coaxial digital amb preses RCA.

Sortida digital òptica amb suport làser (Dolby Digital).

Sortida connexió Ethernet.

Sortida USB.

Sortida Mòdem.

Sortida connectors IEC, per a sortida de senyal modulat en banda UHF.

Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor (jfabregasrius@menta.net)