SDR assequibles, per Luís del Molino (EA3OG)

1.Una altra vegada en Lluís del Molino, EA3OG, ens vol parlar dels nous receptors SDR. Lluís, si us plau, per què insisteixes tant en els SDR. No et fas una mica pesadet?
Insisteixo molt perquè es la revolució més important que s’ha produït al món de la radio y de la radioafició des dels temps del superheterodí.  Aquesta revolució digital ens permet veure les estacions en una pantalla d’ordinador.  No cal buscar les estacions, ara les veiem.
Però estaràs d’acord en que no tothom pot comprar-se un equip nou en aquests dies de crisi? Com s’ho pot fer el que no disposa de gaires calés? Hi ha alguna solució?
Doncs es que hi han SDR que són molt, però que molt assequibles, molt més que el Funcube Pro + , que ja varem comentar aquí, i que val 189 euros, comprat a Astro Radio, i que proporciona HF, VHF i UHF, totes al hora, amb molt bones prestacions. Com et deia, hi han receptors  molt més assequibles, a preus pràcticament regalats, per a que no s’ho perdi ningú.

Quins són aquest receptors tan assequibles i de quins preus estem parlant? Parlo dels chips que porten certs receptors de TV que tenen la forma de PenDrive USB i que es fabriquen a la Xina a preus tirats. Hem de buscar a qualsevol buscador d’Internet un receptor USB  de TV  amb el xip RTL-2832. Ens pot costat només 11 dòlars i ja tindrem un receptor SDR per a VHF+UHF complet, que funciona des de 50 Mhz a 240 MHz i de 350 MHz a 2 GHz.

I només costa 11 dòlars? No t’has deixat alguna cosa? Bé, realment recomano que gasteu una miqueta més, fins arribar a uns 20 dòlars, per comprar-lo amb un joc de connectors adaptadors inclosos, perquè el que porta és molt especial. I a més a més s’han de pagar les despeses d’enviament. En total, tot surt només per uns 20 dòlars.

Una cosa tant barata de preu pot arribar a funcionar igual que un Funcube Pro +? Bé, no exactament, perquè te un parell d’ inconvenients. Per exemple, només fa un mostreig digital de 8 bits, el que fa que el seu marge dinàmic sigui una mica pobre, perquè només es d’uns 60-70 dBs. Se satura fàcilment i això ens obliga en alguns llocs a posar-li filtres davant.
 Per una altra banda,  no té recepció en HF com el Funcube, però es mot fàcil afegir-li la recepció en totes les bandes de radioaficionat actuals, col·locant davant  un convertidor molt fàcil i assequible. Es tracta d’ un convertidor “up-converter”. Consisteix en un circuit amb un oscil·lador a cristall de 110 MHz i un mesclador.  Envia tot el espectre 110 Mhz més amunt, dintre del marge de recepció del RTL-2832. entre 110 i 140 MHz tindrem tota la HF. Se’n troben molts kits a Internet per muntar aquest convertidor per només uns 50 dòlars.

¿Alguna detall  addicional important abans de fer la compra? Sí, ens cal aclarir que hi han dos models de RTL-2832 externament iguals, però que tenen una petita diferència en el sintetitzador de l’oscil·lador interior. Uns d’ells porta un circuit sintetitzador Eionics EI4000 i uns altres porten el sintetitzador R-820-T. Tots dos funcionen quasi igual de bé, però es recomana més el que porta el sintetitzador R-820T, perquè permet eliminar una portadora central molt molesta en la pantalla de recepció del  que incorpora el EI4000,  Comproveu que compreu el R-820-T. I desfruitareu ja d’una vegada d’un SDR.

(Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)