Antenes ressonants o no ressonants, per Lluís del Molino EA3OG

Sempre havia tingut el dubte de si es millor disposar d’una antena ressonant, que conformar-se amb una antena no ressonant, però ben acoblada amb un bon acoblador o sintonitzador d’antena. Pensava que una antena no ressonant i mal adaptada, que presenta en el cable una ona estacionaria elevada, es a dir, una ROE elevada, no podria radiar la mateixa potencia al cent per cent que una antena perfectament ressonant.

Explica’ns primer què vol dir que una antena sigui perfectament ressonant

Una antena dipol ressonant es aquella que té una mida exacta de mitja longitud d’ona ona i que presenta una impedància perfectament resistiva al punt d’alimentació, de forma que si l’analitzem amb un mesurador de ROE, trobarem que presenta un mínim de ROE (Relació d’Ones Estacionaries) al centre de la banda corresponent i s’adapta perfecta al nostre emissor.

I si l’antena no es ressonant?

Si l’antena no es ressonant i presenta una ROE elevada, els transmissors actuals redueixen automàticament la seva potència per evitar problemes als transistors amplificadors i ens veiem obligats a utilitzar un acoblador d’antena per a que no ens afecti aquesta ona estacionària que està present al cable, produïda per la presència d’una ona directa i una altre de reflectida

Si ho podem arreglar així, quin problema hi ha llavors?

Doncs que les pèrdues a la línia coaxial augmenten considerablement amb la ROE i pot semblar que perdem molt rendiment. Molts radioaficionats pugen i baixen de la seva antena, jugant-se la vida cada vegada, per ajustar la seva antena a ressonància i sempre m’havia preguntat això valia la pena. Pensava que valia la pena ajustar bé l’antena, però no n’estava massa segur.

I com has resolt aquest dilema?

Vaig troba a Internet un programa que calcula totes les pèrdues d’un cable coaxial, tenint en compte tots els paràmetres del cable coaxial, per a cada valor de la ROE quan augmenta.

I de què t’ha servit aquest programa?

He comparat les pèrdues d’una dipol de mitja ona, perfectament ressonant a cada banda, amb les d’una antena G5RV d’un bon amic, que té aquesta antena G5RV no ressonant, a la que vàrem mesurar la ROE abans i desprès d’utilitzar un acoblador automàtic per a sintonitzar-la. A pesar de trobar una ROE molt elevada en alguna banda, va resultar que les pèrdues al cable no superaven 1 dB per el RG-58 més prim, que només té 6 mm de diàmetre, per longituds de cable de 15 i 30 metres. Per a cable coaxials RG-213 (de 10 mm) de fins a 45 metres de longitud, les pèrdues no superaven mai els 2 dB, unes xifres totalment menyspreables.

Conclusió final que n’has tret d’aquest estudi

Que no val la pena jugar-se la vida per ajustar una antena a ressonància si la pots acoblar amb un acoblador manual o automàtic. No t’hi juguis mai la vida per millorar la ROE. No val la pena.

(Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)