Antenes directives i antenes Yagi, per Lluís del Molino (EA3OG)

Fa uns dies ens vas parlar d’antenes directives fetes amb ranures. Ens agradaria saber perquè ens expliquis més què es una antena directiva i quina es la millor directiva que existeix.

La directivitat es una qualitat molt important d’una antena, perquè ens permet estalviar energia en l’emissor, per a que faci la mateixa feina, enviar la mateixa senyal, amb molta menys potència. Si concentrem la potència emesa en una sola direcció, això es equivalent a tenir un emissor molt més potent. Per això ens interessa tant augmentar la directivitat de les antenes.

I què es pot fer per augmentar la directivitat?

El sistema més senzill es multiplicar el número d’antenes, de forma que emetin totes juntes a la vegada, reforçant el senyal en una determinada direcció, en detriment de l’energia radiada en altres direccions. Es pot aconseguir molt fàcilment apilant antenes, una a sobre de l’altra, o posant-les una al costat de l’altra en els sistemes que se’n diuen col·lineals.

Però les col·lineals em sembla haver sentit que són antenes verticals, veritat?

Be, es veritat, però pots posar les antenes col·lineals en posició horitzontal o en posició vertical. Només cal girar-les 90º. Tindràs llavors una polarització horitzontal o vertical i guany.

I quina és l’antena més directiva?

Sens dubte, la més directiva és la antena Yagi. Un cert dia del 1926, dos professors japonesos, el Dr. Shintaro Uda de la Universitat Imperial de Tohoku i el Dr. Hidetsugu Yagi , que investigaven el transport de energia elèctrica, van descobrir que col·locant elements paràsits al davant i al darrera d’un dipol s’aconseguia millorar la directivitat d’aquesta antena. Diuen que la van anomenar antena Yagi-Uda, però que tot el món va acabar anomenant-la antena Yagi, deixant sense honors al autèntic descobridor, el Dr. Uda.

¿Què volen dir elements paràsits?

Elements no alimentats directament, són passius. L’element reflector que es posa al darrere del dipol només ha de ser una mica més llarg que el dipol per a que tingui reactància inductiva a la freqüència d’operació i l’element o els elements directors que es posen al davant del dipol han de ser una mica més curts per a que tinguin una certa reactància capacitiva. I es poden posar molts elements directors al davant, però no serveix de res posar-ne més reflectors al darrera. Avui en dia, la majoria de les antenes directives de HF, VHF i UHF són antenes Yagi-Uda.

Entre quines freqüències s’utilitzen?

S’utilitzen molt per a freqüències entre 7 MHz i 500 Mhz. Per sota de 7 MHz són massa grans i, per sobre de 500 MHz, són més pràctiques les paràboles.

(Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)