Els OVNIS nocturns lluminosos y els radioaficionats, per Lluís del Molino EA3OG

Lluís: què tenen a veure els OVNIS nocturns amb els radioaficionats? Com és que vols parlar d’aquest tema aquí avui?

Es que els radioaficionats fa molt anys que sabem perquè es produeixen aquests fenòmens que anomenem OVNIS per ignorància i de la gent, i que consisteixen en llums que apareixen durant la nit al cel, i que es mouen a velocitats que semblen impossibles, de vegades un de sol, altres un parell de llums juntes i, finalment, també algunes vegades en formacions perfectament sincronitzades  de tres o quatre OVNIS junts..

Com potser que els radioaficionats coneixeu l’explicació d’aquest fenomen tant extraordinari i que els savis no saben explicar?

Bé, nosaltres, els radioaficionats, tenim molta experiència de propagació de les ones de VHF i UHF a llargues distancies, quan habitualment només tenen un abast merament visual d’uns 30 kilòmetres com a màxim, però que de vegades a l’estiu arriben a distancies de fins a centenars de kilòmetres per sobre del Mediterrani i inclús arriben al miler de kilòmetres. Aquest fenomen se’n diu Propagació  Troposfèrica.

¿Com es produeix aquesta propagació troposofèrica?

Normalment, la temperatura de l’aire disminueix amb l’altitud a un ritme de més o menys un grau per cada 100 metres d’altitud, però de vegades, especialment al vespre, les capes al costat del sol es refreden més ràpidament que les capes altes que tenen una temperatura superior i són molt estables, i llavors es produeix un fenomen que s’anomena “inversió tèrmica”. Aquesta “inversió tèrmica “ es capaç també de produir una refracció de la llum i produir un fenomen que s’anomena miratge superior , similars però de signe contrari als miratges del desert que s’anomenen miratges inferiors.

Vols dir que aquests OVNIS no són només que miratges de llums de cotxes llunyans?

Efectivament, el que estem veient al cel són els fars de vehicles molt llunyants o els llums d’una urbanització llunyana que ens arriben no directament, sinó per curvatura de la llum com un miratge que les fa aparèixer dalt del cel. 

I com expliqueu que es  moguin per cel a velocitats impossibles?

Aquests velocitats impossibles es deuen a que no són realment objectes voladors, sinó fenòmens lluminosos. La llum es pot moure a la velocitat de la llum. Per això aquests OVNIS es desplaçant a velocitats impossibles, en el moment en que la capa refractaria d’¡inversió dèrmica deixa de ser estable i es pertorba de tal manera que desapareixen la refracció i els OVNIS desapareixen també movent-se a velocitats impossibles, cagant llets, com vulgarment es diu. Adeu, OVNIS, s’ha apagat el llum.

(Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luis del Molino)