La Telemātica a L'Altra Rādio

Els primers experiments telemātics de "L'Altra Rādio" van comen įar el maig de 1986. El "Digitext" era un servei del programa que permetia enviar informacions de tota mena als usuaris d'or dinadors domčstics, mitjanįant la freqüčncia modulada.

En el temps aproximat d'un minut es radiava el programa, en llen guatge d'ordinadors, que els oīdors, bé fos directament del seu receptor o enregistrant-lo prčviament en una cassette, havien de carregar en el seu ordinador domčstic. Una vegada carregat el programa digital, enviat per Rādio 4, hom podia llegir les diverses planes, tal com si es tractés d'una revista a tot color. Es van fer emissions de Digitext per als ordinadors: Spectrum, Commodore, MSX i Amstrad.

La temporada 87-88 es va emetre un Digietxt especial, el primer diumenge de cada mes, amb la programaciķ de Rādio 4. "L'Altra Rādio", entre maig de 1986 i juny de 1990, va emetre un centenar de "Digitext", el que suposa haver transmčs unes dues mil pantalles d'ordinador - o planes digitals - amb informaciķ relacionada amb la radiodifusiķ internacional, les telecomunicacions i Rādio 4. El ressō del "Digitext" de "L'Altra Rādio" va ser molt gran. Serveixi com exemple, que el 2 de gener de 1987, el programa de Rādio Dinamarca "Databixen", de Peter Looms, comenta l'exper ičncia i a les 23.15 UTC realitza una emissiķ de "Digitext", en llengua catalana, per la FM i l'Ona Llarga de Rādio Dinamarca.

El mes de febrer de 1988, el programa, en col.laboraciķ amb diverses revistes especialitzades, va fer una enquesta per co nčixer quins eren els models d'ordinador més emprats pels oīdors de Rādio 4. La pregunta que es formulava era ben senzilla: "quin ordinadors tens?" La resposta obtinguda fou la següent: el 79,4 % dels enquestats tenien un ordinador del tipus "Home Computer" i el 20,6 % disposaven d'un ordinador personal (PC).

Els tres models d'ordinadors domčstics més emprats eren:
l'Spectrum Plus (48K) ,19,6 %
el Commodore 64, 11,7 %
i l'Amstrad CPC-464, 9,8 %
Dins dels ordinadors personals, els dos models més emprats eren:
l'Olivetti PC M-24 , 3,9 %
i el PC Amstrad 1640 DD, 2,9 %
El dia 5 de juny de 1988, el programa fa, per primera vegada a Catalunya, una emissiķ radiofōnica digital per a PC's, mitjanįant el sistema "Radio-Software", dissenyat per la RAI-3 i Olivetti.

El "Radio-Software" permetia transmetre programes informātics per a ordinadors PC, que fessin servir el sistema operatiu MS-DOS. Aquestes emissions experimentals es van fer durant tot el mes de juny. Durant un mes es van emetre set programes diferents.

Van participar com a monitors les següents entitats:
Xarxa de RTVE
RNE Catalunya
Centre Divulgador d'Informātica de la Generalitat de Catalunya
Gabinet d'Informātica Educativa de la Generalitat de Catalunya
A més dels controls dels monitors es van rebre deu cassettes de control d'oīdors de "L'Altra Rādio" que no tenien descodificador.

La sots-direcciķ d'innovaciķ tecnolōgica de RTVE amb tot aquest material va redactar l'informe tčcnic corresponent.

Des del mes de gener de 1992 fins a finals de 1996, "L'Altra Rādio" en col.laboraciķ amb l'RSBBS de l'Associaciķ de Mestres Rosa Sensat -un servei telemātic d'informaciķ i missatgeria especialitzat en el mķn educatiu -oferia vint-i-quatre hores d'informaciķ digitals a tots els oīdors que tinguessin un ordinador personal i un mōdem.

El servei era totalment gratuīt i l'usuari sols ha de pagar l'import de la trucada telefōnica.

Paral.lelament a l'RSBBS, els radioafeccionats també podien obtenir la informaciķ digital de "L'Altra Rādio", via "packet radio".

El rādio-paquet permet als radioafeccionats connectar els seus ordinadors a través de les seves emissores.

La informaciķ digital de "L'Altra Rādio" s'oferia dins del BBS local de la Secciķ Territorial de la Uniķ de Radioafeccionats de Terrassa.

Els radioafeccionats que volien rebre aquesta informaciķ han d'establir contacte amb l'estaciķ EA3-BKZ, operada per Salvador Caballé, pels 144,650 MHz, a la banda dels 2 m.

A finals del mes de marį de 1995, comenįa la col.laboraciķ amb Servicom. L'oferta telemātica del programa s'amplia, a més del RSBBS, els usuaris de Servicom també tenen accés a la informaciķ de "L' Altra Rādio".

A banda d' aixō, el programa diposita a la seva ārea de Servicom diversos arxius de so. Per primera vegada un programa de rādio a Catalunya deixa informaciķ sonora en una xarxa telemātica.

L' Altra Rādio" segueix innovant, des del Febrer de 1997 funciona la Web de L'Altra Rādio feta per Salvador Caballé. L'estiu de 1997 vem posar el primer programa en Real Audio a Internet a la Web Pangea. L'estiu de 1998 amb Lavinia TV vem fer el primer programa en Real Video. L'octubre de 1999 vem posar a Internet el tercer espai en Real Audio en col.laboraciķ amb La Web d'Arenys. Des d'octubre de 1999, L'Altra Rādio facilita informaciķ "on line" en col.laboraciķ amb Vilaweb. Des de el 6 de novembre del 2000 es poden escoltar els programes per internet a través de World Wide Radio.

El gener del 2003 Luis Segarra actualitza el disseny de la web del programa.